TƯ VẤN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CNTT DOANH NGHIỆP THEO THỰC TIỄN SỬ DỤNG

SOFT 365 tự tin xây dựng các giải pháp phát triển hệ thống ứng dụng dựa trên nền tảng Sharepoint nhằm giúp Doanh nghiệp đáp ứng và vận hành yêu cầu quản lý và phát triển kinh doanh hiệu, linh hoạt với chi phí tối ưu nhất.

Dịch vụ Sharepoint được xây dựng và phát triển bởi Đội ngũ chuyên viên Sharepoint của TSG dày dặn kinh nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.

Việc phát triển phần mềm thành công đòi hỏi phải có khả năng quản lý sự phức tạp, việc đổi mới công nghệ, và những thay đổi yêu cầu. Hai phương pháp Agile Scrum và CMMI đều đề cập đến những đòi hỏi này nhưng có những góc nhìn và cách tiếp cận rất khác biệt. Quản lý sự phức tạp yêu cầu kỉ luật trong quy trình, trong khi quản lý thay đổi thì yêu cầu khả năng thích ứng tốt. CMMI cung cấp kỷ luật trong quy trình, còn Scrum nâng cao khả năng thích ứng. TSG-SOFT 365 cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm hệ thống, phân tích hiệu quả của việc đưa các kỹ thuật (practice) Agile vào một doanh nghiệp, tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu thiệt hại đến từ các vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ.

1.. Mô hình CMMI

Mô hình CMM – Capability Maturity Model đã tồn tại từ năm 1991, là một mô hình dựa trên những kỹ thuật thực hành tốt nhất (best practices) trong phát triển phần mềm. CMM đưa ra một phương pháp cách mạng để cải tiến một tổ chức từ lúc mới ra đời và không có quy trình trở thành tổ chức chuyên môn hóa. CMM được phát triển bởi Học viện Kỹ Nghệ Phần Mềm tại ĐH Carnegie Mellon của Mỹ và đã được công nhận trên toàn thế giới.

Năm 2002, một phiên bản mở rộng đáng kể có tên CMMI được công bố, với chữ ‘I’ là viết tắt của ‘‘Integration”(Tích hợp).  Mô hình này tích hợp các quy tắc của kỹ thuật phần mềm, cấu hình hệ thống, và các kỹ thuật trong áp dụng phần mềm vào một mô hình doanh nghiệp có sẵn. CMMI quy định rõ các quy trình cần triển khai, đặt ra các mục tiêu, các phương pháp thực thi nên có. Thêm vào đó, tất cả các quy trình đều tuân theo một bộ Phương pháp thực thi chung (Generic Practices).

Thực tế đã cho thấy một công ty có CMM hoặc CMMI cấp cao sẽ có khả năng quản lý hiệu quả hơn trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, đúng chi phí và đạt chất lượng thỏa thuận. Càng ngày, các công ty áp dụng CMMI ngày càng phổ biến, điều này giúp ích cho doanh nghiệp củng cố và phát triển hệ thống thông tin của mình.

2. Mô hình Scrum

Đây là một quy trình phát triển phần mềm theo mô hình linh hoạt (agile). Với nguyên tắc chủ đạo là chia nhỏ phần mềm cần sản xuất ra thành các phần nhỏ để phát triển (các phần nhỏ này phải độc lập và Release được), lấy ý kiến khách hàng và thay đổi cho phù hợp ngay trong quá trình phát triển để đảm bảo sản phẩm cạp nhật đáp ứng những gì khách hàng mong muốn.

Scrum rất phù hợp cho những dự án có nhiều sự thay đổi và yêu cầu tốc độ cao. Mô hình phát triển phần mềm áp dụng phương châm “Tất-cả-cùng-một-lúc”, đặc biệt phù hợp với xu hướng thay đổi nhanh chóng và giúp giải quyết những thách thức trong thời kỳ công nghệ số hiện nay . Phần mềm sẽ thực hiện cùng lúc các giai đoạn lấy yêu cầu, phân tích, thiết kế,viết mã, và kiểm thử, sau đó chuyển giao toàn bộ hệ thống cùng lúc. Điều này giúp tối ưu hóa chất lượng và năng suất hệ thống doanh nghiệp.

TSG cung cấp dịch vụ Phát triển Hệ thống doanh nghiệp

TSG là đơn vị cung cấp và triển khai các giải pháp phát triển CNTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng đầu Việt Nam. Các chuyên gia của TSG sẽ tư vấn cho khách hàng để xây dựng mới, cải thiện hoặc nâng cấp phát triển hệ thống thông tin sẵn có của doanh nghiệp.

1. Tư vấn giải pháp và thiết lập kế hoạch triển khai

2. Thiết lập và duy trì kế hoạch triển khai

3. Cung cấp đầy đủ nguồn lực triển khai có chuyên môn

4. Phân công trách nhiệm và quyền hạn triển khai

5. Sắp xếp các công việc và cấp độ quản lý cấu hình tương ứng

6. Giám sát và phối hợp với các bên liên quan theo kế hoạch

7. Đánh giá khách quan mức tuân thủ và kiểm tra lỗ hổng

8. Xem lại các hoạt động, trạng thái và kết quả triển khai các phương pháp

9. Thu thập các kết quả  khi triển khai để hỗ trợ cho việc sử dụng sau này và cải thiện cách áp dụng các phương pháp vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *