QUY TRÌNH ĐẶT PHÒNG HỌP

Quy trình đặt phòng họp được xây dựng trên nền tảng SharePoint giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa khu vực họp, quản lý và kiểm soát toàn bộ quy trình đặt lịch và tổ chức họp, tránh tình trạng các phòng ban trùng lịch họp với nhau. Phần mềm tích hợp đầy đủ tính năng giúp các cấp quản lý và nhân viên theo dõi tốt hơn các cuộc họp lớn nhỏ, và tính trạng phòng trống, phù hợp với mọi quy mô, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều địa điểm và phòng họp chung.

Lợi ích khi sử dụng giải pháp đặt phòng họp

Thống nhất và động bộ hệ thống phòng họp

 Quản lý trang thiết bị, đảm bảo sử dụng phòng họp tối ưu nhất.

Sắp xếp phòng họp, đăng ký lịch họp và tổ chức họp.

Xây dựng một hệ thống duy nhất, tuân thủ và dễ sử dụng cho toàn nhân viên trong công ty.

Tiết kiệm thời gian cho các phòng ban và chủ động trong làm việc.

Giảm thiểu các sự cố như trùng lịch họp, hết phòng họp, ….

Quy trình đặt phòng họp

 • Tạo yêu cầu đặt phòng họp
 • Hiển thị thông tin về lịch đã đặt của một phòng
 • Duyệt yêu cầu đặt phòng
 • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợp
 • Xem lịch đặt phòng họp dưới dạng Calendar của cá nhân

Giao diện của user

Giao diện của người phê duyệt

Ưu điểm của Quy trình đặt phòng họp

Tích hợp trên SharePoint

 • Xây dựng và phát triển trên nền tảng SharePoint có sẵn
 • Cài đặt trực tiếp trên máy tính, đồng bộ tài khoản nhân viên
 • Nhanh chóng, dễ dàng, không tốn dung lượng
Khả năng mở rộng

 • Truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Hỗ trợ trên các thiết bị di động
 • Dễ dàng triển khai mở rộng đáp ứng các quy mô doanh nghiệp lớn
Dễ dàng sử dụng

 • Tạo yêu cầu đặt phòng họp,
 • Hiển thị tình trạng phòng
 • Tìm kiếm phòng trống đáp ứng nhu cầu
Chuyên nghiệp hóa quy trình tổ chức cuộc họp

 • Tạo, duyệt yêu cầu nhanh chóng
 • Quy trình tự động hóa
 • Hệ thống cập nhật thông tin đến người lập phiếu và người duyệt
 Tích hợp và đồng bộ với Outlook calendar

 • Xem lịch đặt phòng họp dưới dạng Calendar.
 • Tích hợp lịch họp vào Outlook Calendar của từng cá nhân.
 • Quản lý công việc – Task Management

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *