QUY TRÌNH NGHỈ PHÉP

Phần mềm quản lý quy trình nghỉ phép, xây dựng trên nền tảng SharePoint, cung cấp một giải pháp toàn diện giúp dễ dàng quản lý thời gian nghỉ phép của các cán bộ công nhân viên. Phần mềm tích hợp đầy đủ tính năng, tạo duyệt yêu cầu nhanh chóng, đồng bộ hệ thống giữa phòng ban làm việc và phòng nhân sự, đảm bảo các trường phòng và nhân sự nắm bắt được thông tin nhân sự đi làm. Giải pháp đáp ứng cho mọi nhu cầu với mọi quy mô doanh nghiệp.

Quy trình nghỉ phép

 • Tạo đơn nghỉ phép
 • Theo dõi thống kê danh sách số phép còn lại, số ngày đã nghỉ cho từng loại phép.
 • Theo dõi được tình trạng giải quyết đơn xin nghỉ phép.
 • Duyệt đơn nghỉ phép
 • Chỉnh sửa quy trình & phân quyền người xét duyệt phù hợp với tổ chức
 • Xem lịch nghỉ dưới dạng calendar, xem bảng chấm công

Giao diện của người tạo phiếu

Giao diện của người phê duyệt

Lợi ích của phần mềm nghỉ phép

Tích hợp trên SharePoint

 • Xây dựng và phát triển trên nền tảng SharePoint có sẵn
 • Cài đặt trực tiếp trên máy tính, đồng bộ tài khoản nhân viên
 • Nhanh chóng, dễ dàng, không tốn dung lượng
Khả năng mở rộng

 • Truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Hỗ trợ trên các thiết bị di động
 • Dễ dàng triển khai mở rộng đáp ứng các quy mô doanh nghiệp lớn
Dễ dàng sử dụng

 • Tạo yêu cầu nghỉ phép
 • Theo dõi danh sách ngày phép
 • Xử lý đơn nghỉ phép
Tự động tính toán số lượng phép

 • Thiết lập chính sách phép năm, phép thâm niên
 • Quy trình tự động hóa
 • Tự động tính toán số ngày phép còn lại.
Hiển thị tức thời thông tin dạng Lịch

 • Hiển thị ngày lễ, tết, sự kiện đặc biệt, đơn xin nghĩ kèm theo tình trạng giải quyết.
 • Chức năng xem lịch theo ngày, tuần, tháng.
 • Tương tác trực tiếp với lịch.
Báo cáo 

 • Hỗ trợ in/xuất báo cáo ra nhiều định dạng.
 • Phát sinh báo cáo ngày, tháng, năm theo nhân viên, phòng ban, loại phép.
 • Xem thông tin nhân viên, số ngày nghỉ, số ngày phép còn lại.
Khả năng tùy biến và linh động cao

 • Thiết lập loại phép theo yêu cầu.
 • Thiết lập sử dụng số lượng phép theo giờ hoặc ngày.
 • Qui trình phê duyệt đa cấp, hỗ trợ theo cơ cấu tổ chức

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *