QUY TRÌNH ĐI CÔNG TÁC

Phần mềm quản lý nhân sự – xây dựng quy trình công tác giúp tối ưu hóa và đơn giản hóa quá trình tạo lập xét duyệt điều phối nhân viên đi công tác của các doanh nghiệp.

Quy trình đi công tác

 • Tạo yêu cầu đi công tác ngoài đơn vị
 • Duyệt yêu cầu
 • Sắp xếp điều phối nhân viên đi công tác
 • Thông báo đến nhân viên và các bộ phận liên quan
 • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợp
 • Xem lịch đi onsite dưới dạng calendar

Giao diện quy trình công tác của người tạo phiếu

Giao diện của người duyệt phiếu

Lợi ích của phần mềm quy trình công tác

Tích hợp trên SharePoint

 • Xây dựng và phát triển trên nền tảng SharePoint có sẵn
 • Cài đặt trực tiếp trên máy tính, đồng bộ tài khoản nhân viên
 • Nhanh chóng, dễ dàng, không tốn dung lượng
Khả năng mở rộng

 • Truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Hỗ trợ trên các thiết bị di động
 • Dễ dàng triển khai mở rộng đáp ứng các quy mô doanh nghiệp lớn
Dễ dàng sử dụng

 • Tạo yêu cầu công tác
 • Theo dõi danh sách ngày và địa điểm đi công tác
 • Xử lý đơn đi công tác
Tự động tính toán số ngày onsite

 • Thiết lập ngày, giờ , địa điểm, công việc onsite
 • Quy trình tự động hóa
 • Tự động tính toán số ngày đi công tác
Hiển thị tức thời thông tin dạng Lịch

 • Hiển thị ngày và danh sách nhân sự onsite.
 • Chức năng xem lịch theo ngày, tuần, tháng.
 • Tương tác trực tiếp với lịch.
Báo cáo 

 • Hỗ trợ in/xuất báo cáo ra nhiều định dạng.
 • Phát sinh báo cáo ngày, tháng, năm theo nhân viên, phòng ban, số nhân viên onsite
 • Xem thông tin nhân viên onsite
Khả năng tùy biến và linh động cao

 • Thiết lập loại công tác ngắn ngày, công tác dài ngày
 • Linh động trong điều phối và tiếp nhận onsite
 • Qui trình phê duyệt đa cấp, hỗ trợ theo cơ cấu tổ chức

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *