QUY TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Phần mềm hỗ trợ kỹ thuật được xây dựng trên nền tảng SharePoint, tối ưu quy trình làm việc, đơn giản hóa thủ tục giúp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng cập nhật thông tin kỹ thuật. Giải pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, đặc thù cho doanh nghiệp, tích hợp đầy đủ tính năng, tạo yêu cầu đặt lịch hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, xem lịch hỗ trợ của kỹ thuật viên, hoàn thành hoặc chỉ định người khác thực hiện, nhanh chóng gửi mail cập nhật tình trạng kỹ thuật.

Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

  • Tạo yêu cầu đặt lịch hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng
  • Xem lịch hỗ trợ của kỹ thuật viên
  • Hoàn thành hoặc chỉ định người khác thực hiện
  • Mail nhắc việc
  • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợ

Giao diện của người tạo phiếu

Giao diện của người phê duyệt

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *