QUY TRÌNH MUA BÁN

Phần mềm được xây dựng trên nề tảng SharePoint, cung cấp giải pháp mua bán tuân theo quy trình và quy định của công ty, đồng thời đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, đảm bảo tối ưu thời gian, giảm thiểu thủ tục phức tạp, luồng đơn hàng được theo sát. Giải pháp giúp doanh nghiệpxây dựng một quy trình mua hàng, tạo đơn, kiểm tra xét duyệt qua từng bộ phận, theo dõi đơn hàng, tình trạng đơn, lý do hủy, cập nhật thông tin nhanh chóng. Đầy đủ tính năng cập nhật liên tục và linh hoạt tùy chỉnh theo nhu cầu của công ty.

Phần mềm quy trình mua bán

  • Tạo yêu cầu mua hàng
  • Kiểm tra thông tin đơn hàng
  • Duyệt yêu cầu mua hàng
  • Cập nhật tình trạng đơn hàng, theo dõi luồng hàng
  • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợp

Giao diện của người lập phiếu

Giao diện của người phê duyệt

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *