QUY TRÌNH OFF-BOARDING

Phần mềm triển khai quy trình Off-boarding cho nhân viên xin nghỉ việc giúp đơn giản hóa thủ tục.  Đây là giải pháp chuyên nghiệp hóa thủ tục, giảm thiểu thời gian phê duyệt nghỉ- bản giao giữa các phòng ban liên quan, cập nhật thông tin nhân sự trên toàn hệ thống công ty. Giải pháp có đầy đủ tính năng, xác nhận hoàn thành thủ tục bàn giao, thu hồi tài khoản nhân viên, lưu trữ và bảo mật dữ liệu nội bộ, đảm bảo công việc sẽ được backup đầy đủ, không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công ty.

Với một cổng thông tin điện tử được phân quyền, nhân viên chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu dựa trên công nghệ đám mây, điều này sẽ loại bỏ các giấy tờ không cần thiết và hoàn thành quy trình nghỉ việc  bằng các cú pháp tự động, danh sách kiểm tra được xác định trước và các biểu mẫu kỹ thuật số dễ dàng sử dụng trong 15 phút.

Quy trình Off-Boarding

  • Tạo đơn xin nghỉ.
  • Duyệt yêu cầu
  • Bàn giao công việc và các tài liệu liên quan
  • Xác nhận hoàn thành thủ tục bàn giao
  • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợp

Giao diện của người tạo phiếu

Giao diện của người phê duyệt

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *