QUY TRÌNH TẠM ỨNG/ HOÀN ỨNG

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng SharePoint, cung cấp một giải pháp toàn diện giúp dễ dàng lập và quản lý kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí. Hiện đại hóa quy trình tạm ứng/ hoàn ứng, các thủ tục thanh toán cho công ty,  kiểm tra, xét duyệt, chi tiền nhanh chóng và chính xác, đảm bảo tuân thủ các thủ tục thanh toán của từng công ty, tiết kiệm thời gian và rút ngắn các bước giấy tờ phức tạp.

Quy trình Tạm ứng/ Hoàn ứng

  • Tạo yêu cầu tạm ứng/ thanh toán/ hoàn ứng cho công ty.
  • Kiểm tra, xét duyệt yêu cầu
  • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợp
  • Tùy chỉnh theo nhu cầu, phù hợp với nội quy công ty

Giao diện của người tạo phiếu

Giao diện của người phê duyệt

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *