QUY TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Phần mềm hỗ trợ kỹ thuật được xây dựng trên nền tảng SharePoint, tối ưu quy trình làm việc, đơn giản hóa thủ tục giúp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng cập nhật thông tin kỹ thuật. Giải pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, đặc thù cho doanh nghiệp, …

QUY TRÌNH MUA BÁN

Phần mềm được xây dựng trên nề tảng SharePoint, cung cấp giải pháp mua bán tuân theo quy trình và quy định của công ty, đồng thời đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, đảm bảo tối ưu thời gian, giảm thiểu thủ tục phức tạp, luồng đơn hàng được theo sát. Giải pháp giúp …

QUY TRÌNH TẠM ỨNG/ HOÀN ỨNG

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng SharePoint, cung cấp một giải pháp toàn diện giúp dễ dàng lập và quản lý kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí. Hiện đại hóa quy trình tạm ứng/ hoàn ứng, các thủ tục thanh toán cho công ty,  kiểm tra, xét duyệt, chi tiền …

QUY TRÌNH OFF-BOARDING

Phần mềm triển khai quy trình Off-boarding cho nhân viên xin nghỉ việc giúp đơn giản hóa thủ tục.  Đây là giải pháp chuyên nghiệp hóa thủ tục, giảm thiểu thời gian phê duyệt nghỉ- bản giao giữa các phòng ban liên quan, cập nhật thông tin nhân sự trên toàn hệ thống công ty. …

QUY TRÌNH ON-BOARDING

Phần mềm triển khai quy trình On-boarding cho nhân viên mới giúp nhân viên hòa nhập với vị trí và công việc, tiết kiệm thời gian tìm hiểu nội quy, quy trình công ty. Đây là giải pháp chuyên nghiệp hóa tài liệu đào tạo nhân viên, thiết lập thông tin nhân viên mới, cập …

QUY TRÌNH ĐI CÔNG TÁC

Phần mềm quản lý nhân sự - xây dựng quy trình công tác giúp tối ưu hóa và đơn giản hóa quá trình tạo lập xét duyệt điều phối nhân viên đi công tác của các doanh nghiệp. Quy trình đi công tác Tạo yêu cầu đi công tác ngoài đơn vị Duyệt yêu cầu …

QUY TRÌNH NGHỈ PHÉP

Phần mềm quản lý quy trình nghỉ phép, xây dựng trên nền tảng SharePoint, cung cấp một giải pháp toàn diện giúp dễ dàng quản lý thời gian nghỉ phép của các cán bộ công nhân viên. Phần mềm tích hợp đầy đủ tính năng, tạo duyệt yêu cầu nhanh chóng, đồng bộ hệ thống …

QUY TRÌNH LÀM THÊM

Phần mềm quy trình làm thêm là một giải pháp công nghệ mới cho việc đề xuất và xét duyệt kế hoạch OT của nhân viên ở các phòng ban nhanh chóng và dễ dàng, Cập nhật thông tin về nhân sự, quản lý nhân viên, đảm bảo phân bổ công việc và thời gian …

QUY TRÌNH ĐẶT XE

Phần mềm quy trình đặt xe  tích hợp đầy đủ ứng dụng thông minh dành cho quản lý xe doanh nghiệp, điều xe đi công tác, đặt xe đi tỉnh ... Xây dựng quy trình book xe nhanh chóng, đảm bảo đáp ứng phương tiện cho CBNV công tác xa, tiết kiệm thời gian và quản …