QUY TRÌNH ĐẶT PHÒNG HỌP

Quy trình đặt phòng họp được xây dựng trên nền tảng SharePoint giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa khu vực họp, quản lý và kiểm soát toàn bộ quy trình đặt lịch và tổ chức họp, tránh tình trạng các phòng ban trùng lịch họp với nhau. Phần mềm tích hợp đầy đủ tính năng …

MẠNG NỘI BỘ INTRANET

Intranet là một mạng doanh nghiệp riêng được thiết kế để hỗ trợ việc giao tiếp, hợp tác và xử lý công việc giữa các nhân viên trong nội bộ tổ chức. Intranet cung cấp một loạt các mục đích và công dụng khác nhau, nhưng về bản chất, intranet là một mạng nội bộ …