QUY TRÌNH ĐẶT PHÒNG HỌP

Quy trình đặt phòng họp được xây dựng trên nền tảng SharePoint giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa khu vực họp, quản lý và kiểm soát toàn bộ quy trình đặt lịch và tổ chức họp, tránh tình trạng các phòng ban trùng lịch họp với nhau. Phần mềm tích hợp đầy đủ tính năng …