QUY TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Phần mềm hỗ trợ kỹ thuật được xây dựng trên nền tảng SharePoint, tối ưu quy trình làm việc, đơn giản hóa thủ tục giúp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng cập nhật thông tin kỹ thuật. Giải pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, đặc thù cho doanh nghiệp, …